MEE – Academie Noord

Hieronder volgt een reeks presentaties die ik voor de MEE-academie Noord heb gehouden. Ik plaats ze bij elkaar omdat ze qua opzet vergelijkbaar zijn, maar toch verschillend…

Op 12-11-2020 heb ik voor de eerste keer, samen met Mirjam Harmsen, een online presentatie gehouden via Zoom! De presentatie was bestemd voor hulpverleners in een bepaald gebied van MEE.

Ik vond het geweldig, het bevalt mij uitstekend om op die manier mijn persoonlijke verhaal te kunnen vertellen vanaf mijn eigen werkplek! Het bizarre is wel dat, als ik oogcontact met de deelnemers wil maken ik dat dan met iedereen tegelijk doe door in mijn camera te kijken. En dan zie ik de deelnemers weer niet… De deelnemers kwamen uit een bepaald gebiedsteam van MEE die vanuit hun functie te maken krijgen met hulpvragen rondom autisme.

Het verhaal dat ik daar (niet letterlijk zo!) heb voorgedragen, is een bewerkte en aan de actualiteit aangepaste versie van een presentatie die ik al eerder heb gehouden, maar ik plaats hem hier toch, vooral ook omdat ik als afsluiting een wat luchtige, maar wel met auti-kenmerken doorspekte, blog, nl. Jarig zijn, uit mijn website heb voorgedragen. Dat bood mij gelijk de kans om mijn website te promoten.

De vetgedrukte woorden geven mij houvast als ik wil afwijken van de geschreven tekst (wat ik regelmatig deed…).

Later heb ik nog enkele presentaties gegeven. Hoewel deze weliswaar vergelijkbaar van opzet zijn, maar aan de actuele situatie van dat moment zijn aangepast, plaats ik ze hieronder. De belangrijkste wijzigingen zijn het gebruik van de term ‘autisme’ in plaats van ASS. De reden daarvoor is mijn bezwaar tegen de betekenis van de laatste S in deze afkorting: nl. ‘stoornis’. In het Engels verwijst deze s naar Autism Spectrum Syndrome, maar in ons land is dat niet 1 op 1 vertaald naar syndroom.

De tweede aanpassing is de keuze van mijn blogs die ik deze keer heb voorgedragen als illustratie van mijn website.

Presentatie op 21-1-2021.