Wegwijzer

Als je voor de eerste keer deze website bezoekt, zul je misschien worden overvallen door de hoeveelheid schrijfsels die je aantreft. Daarom maak ik de lezers een beetje wegwijs in het geheel.

Je leert mij een beetje beter kennen door naar Wie ben ik? en Waar kom ik vandaan? te gaan. Vanuit die pagina’s wordt u met linkjes doorgeleid naar andere pagina’s. De zogenaamde ‘W’-pagina’s worden gevolgd door de blogs en publicaties. De publicaties zijn weer onderverdeeld in artikelen en presentaties.

Inhoudsopgave

Omdat het aantal blogs intussen sterk groeit, heb ik ze allemaal in een inhoudsopgave geplaatst met daarbij een korte beschrijving van de inhoud. Het opmaken van die inhoudsopgave was even monnikenwerk maar zeer verhelderend voor mezelf. Zo zie ik terugkerende thema’s maar ook de groei die ik intussen heb doorgemaakt en dat maakt mij toch wel erg tevreden.
Ook voor lezers die zich een globaal beeld van de inhoud van dit hele ervaringsverhaal willen vormen, helpt een inhoudsbeschrijving je op weg.

Ik hoop dat jullie, lezers, ook herkennen waar ik tegenaan liep en welke processen ik in de afgelopen jaren heb doorgelopen en wat deze me hebben opgeleverd. Identiteitsontwikkeling verloopt niet lineair, het gaat volgens een soort spinnenweb waarvan de volgorde waarmee de draden en hun vertakkingen worden gesponnen, maar ook de stevigheid van de onderlinge verbindingen pas duidelijk wordt als je ze ziet. Ik lees ervaringen terug waarover ik al die tijd vrijwel identiek ben blijven schrijven, maar óók ervaringen waarmee ik mezelf en mijn relatie tot de wereld om mij heen moet resetten. In de positieve zin van het woord.

Categorieën

Het aantal blogs en misschien ook presentaties en publicaties zal groeien. De invalshoeken die ik daarbij gebruik, variëren sterk. Vooral bij de blogs. Daarbij komt ook dat de volgorde van de blogs bepaald wordt door het moment waarop ik ze schrijf, en niet door de inhoud.
Vandaar deze wegwijzer.
Vanwege de groei in het aantal blogs, heb ik deze nu ingedeeld in categorieën:
* ASS van alledag (min of meer luchtige getuigenissen van de dingen die ik doe en laat),
* verdieping (blogs gaan over mijn eigen speurwerk naar oorzaken, verklaringen en gevolgen van mijn autisme en soms in samenhang met wetenschappelijke kennis),
* uit de kast (een paar blogs in aanloop naar, tijdens en na de beslissing om ermee ‘uit de kast te komen’) en
* gezondheid (verwijzend naar ziekte en gezondheid en het omgaan met ziekte en verlies).

Wil je meer lezen over hoe ik mijn autisme in het dagelijks leven ervaar en er tegenaan loop, dan vind je de meer luchtige variant in de blogs Blij en Jarig zijn.
Maar, zoals in elk leven, wisselen luchtige en droevige periodes elkaar af. Zo heb ik onlangs (11-9) mijn lieve huisgenootje, poes Loes, bij de dierenarts laten inslapen. Daarover meer in de blogs Loesje en Dagpauwoog. Intussen heb ik een nieuwe kat: een katertje (!) van ruim 1 jaar. Ben er heel blij mee en het verhaal daarover staat bij Baloe.

In mijn blog Gezond, ziek en ass vertel ik mijn ervaringen met enkele heftige ‘live event’s’ rondom ziekte, gezondheid en autisme uitmondend in de aanleiding tot mijn verhuizing (waarmee ik tevreden eindig!).
Over mijn beleving van de coronaperiode vertel ik in vier blogs voor de organisatie Geef me de 5.

Wilt u iets verder achter de schermen kijken, ga dan vooral naar Mijn dubbelpartner waarin ik beschrijf hoe ik mij jaren lang heb verscholen achter een scherm van vrolijkheid en verbale ’trucs’. Daarin heb ik een lied opgenomen van Maan dat mijn worsteling met ‘mezelf-zijn’ op gevoelige wijze illustreert. De blog Labels bevat mijn gedachten over het gebruik van labels, diagnoses e.d. Deze heb ik geschreven naar aanleiding van een felle discussie op LinkedIn over dit onderwerp.

Dank aan mijn behandelaar

Los van deze categorieën besteed ik speciale aandacht aan mijn ervaringen met behandeling en begeleiding. Dit hele proces begon met mijn wandel door het leven en mijn zoektocht naar houvast. Over mijn behandelingsvoorgeschiedenis, de diagnose en de daarop volgende behandelingen, kunt u lezen in Mikkiko, de therapie die echt hielp en de blog waarmee ik de wereld wil laten weten dat ik deze website aan de betreffende behandelaar opdraag: Nico, bedankt!

Uit de kast

Natuurlijk kwam ergens in de 10 jaar dat ik bewust leef met autisme bij mij de vraag op: wat doe ik hiermee naar de buitenwereld? Ik heb er een lange weg voor gekozen. Eerst via een dvd van de NVA, vervolgens een interview in maandblad Plus en in die periode ook via allerlei publicaties. Ga daarvoor naar Na de diagnose viel er een last van mij af en Leven met autisme als topsport.
Pas dit jaar – misschien geïnspireerd door de gedwongen thuiswerkperiode tijdens de coronaperiode – ben ik aan de slag gegaan met het uit de kast komen. Over mijn geworstel daarmee leest u in mijn schrijfsels over het opzetten van de website (Even wennen en Website online).
En uiteraard heeft e.e.a. een soort hoogtepunt gekregen in de vorm van een interview met mij dat in Margriet 38 (2020) is gepubliceerd.

En, tja tenslotte ben ik ook wetenschappelijk opgeleid, heb ik ook enkele meer beschouwende blogs over (mijn) autisme geschreven in resp. Mijn verhaal verpakt in wetenschap en Autisme en comorbiditeit. Aan de voet van beide blogs stond mijn bijdrage aan het Basisboek Autismespectrumstoornissen, Het perspectief van een vrouw met late ASS-diagnose.
Verder heb ik vanuit het ‘patiëntenperspectief’ op persoonlijke titel een bijdrage gegeven ter gelegenheid van de aanbieding van de Zorgstandaard Autisme van Akwa GGZ.

Tot slot heb ik zo her en der in het kader van voorlichting over (vrouwen met) autisme, verschillende andere presentaties gehouden. Ik volsta hier met een globale verwijzing omdat deze, met telkens net iets andere accenten (afgestemd op de doelgroep), allemaal gaan over het voorgaande.


door naar Even wennen