Autisme Magazine NVA

Deze week (rond 2 maart 2021) verschijnt het zeer informatieve themanummer ‘Autisme en vrouwen‘ van Autisme Magazine van de NVA met daarin enkele portretten van vrouwen met autisme. Ik ben daar één van. Leuk is dat er 4 vrouwen van verschillende leeftijd zijn geïnterviewd. Helaas mag ik het hele themanummer hier niet publiceren, het is […]

Late ASS_diagnose

Het perspectief van een vrouw met een late ASS_diagnose. Handboek Autismespectrumstoornissen, interdisciplinair basisboek. Hilde Geurts, Bram Sizoo en Ise Noens (redactie). Diagnosis uitgevers, Leusden 2015. In dit boek heb ik een van de 15 artikelen verzorgd. Het boek is ingedeeld in enkele rubrieken: het begrip Autismespectrumstoornis, etilogie, cognitieve theorieën, diagnostiek, begeleiding en behandeling en autisme […]

Na de diagnose viel er een last van mij af.

Artikel in maandblad Plus.  Nadat mijn diagnose in 2008 werd vastgesteld, heb ik mij als vrijwilliger aangemeld bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Ik wilde mij, met gebruikmaking van mijn opleiding en ervaring, inzetten voor autisme. Daar heb ik een paar jaar later meegewerkt aan een serie dvd’s: ‘Autisme, een leven lang’. De dvd […]

Proefschrift

In de periode dat ik bij de Inspectie voor de (Geestelijke) Gezondheidszorg werkte werd ik in de gelegenheid gesteld om, op basis van een langlopend onderzoek dat ik voor de inspectie deed naar ervaringen met elektroconvulsietherapie (ECT), te promoveren. In die tijd was deze behandelmethode erg omstreden en er werd (vanuit de politiek maar ook […]