Met autisme aan het werk

Behoefte aan duidelijkheid, structuur en overzicht

Mijn behoefte aan duidelijkheid en structuur komt in beeld via mijn beroepskeuze: onderzoeker, methodoloog. Ik ervaar het ‘vertalen’ van gedachten, gebeurtenissen, onderwerpen, discussies allemaal als een grote uitdaging. Dit is de positieve vertaling van mijn behoefte aan duidelijkheid. Deze behoefte deel ik met heel veel andere mensen met autisme.

Ik vind het heerlijk om onderwerpen uit te pluizen met het oog op communicatie, overdracht van informatie. Ik kan daarin heel ver gaan. Ook het schrijven van deze blog is daar een voorbeeld van. Maar ook mijn behoefte om een taak op te pakken als (mede-)auteur van protocollen of het uitschrijven van de informatiebehoefte als grondslag voor de ontwikkeling van registratiesystemen (kenmerken van behandelingen met electroconvulsie-therapie of IGZ Objecten van toezicht). Ook heb ik samen met collega’s van de vroegere Inspectie voor de Gezondheidszorg gewerkt aan het opstellen van referentiekaders voor het toezicht op verschillende ‘soorten’ aanbieders van zorg.

Ik voelde me erg thuis in het ontwikkelen van een format voor registratiesystemen. Daar kon ik me bezig houden met gedetailleerde wensen t.a.v. de functionele kenmerken van zo’n systeem en de toepassingsmogelijkheden ervan. Ik had veel contact met de bouwers van zo’n systeem en dat ging heel concreet over de vertaling van wensen van de professionals (inspecteurs, meestal) in de toepassing in het systeem. Ik was een kritische systeemtester, er kwam meestal wel wat uit wat verbeterd moest worden.
Het lastige is dat ‘men’ dit geen werk vond voor een academicus en dat dit reden was om een hogere inschaling van mijn werk tegen te houden. Ik was juist van mening dat ik die functiewaardering wel verdiende omdat ik als academicus een goede gesprekspartner was voor de gebruikers van de systemen (de inspecteurs). En ik hun wensen (indien haalbaar), op analytisch en rationeel niveau meestal direct kon vertalen in het functioneel ontwerp van het te bouwen registratiesysteem. In zo’n situatie was ik er juist goed in om de (wensen van) de ander te begrijpen!


naar pag 4/Eenling