Vanuit de voorkant van autisme

Een speurtocht in oude papieren confronteerde mij met mijn manier van communiceren die – achteraf bekeken – illustratief is voor een gebrekkige aansluiting met de ander. Het gaat nu niet over mijn gevoelens e.d., maar uit louter waarneembaar gedrag waarvan ik achteraf denk dat dit een indicatie kan zijn voor kwetsbaarheden in de ‘verbinding’ en […]

Buitenstaander

Vandaag is het Wereld Autismedag, een passend moment voor een harde confrontatie met mogelijk mijn eigen autisme. De ervaring met de vrijwilligersclub, waar ik zonder uitleg en pardon ben uitgewerkt (zie mijn vorige blog ‘Na de euforie een diepe dip’) heeft mij ongelofelijk uit balans gebracht. Voor zover ik mijn balans gevonden had, dan. Ik […]

Autonomie, verbondenheid en veiligheid

Met deze blog ga ik proberen om inzichtelijk/invoelbaar te maken wat het betekent om geen innerlijk kompas te ervaren. Mijn wankele zelfbeeld is al heel vaak ter sprake gekomen en ik heb de indruk dat degenen met wie ik dit bespreek, eigenlijk verwachten dat ik gewoon moet stoppen met zo negatief over mezelf te denken […]